TOETSING

De verificatie van de implementatie van de minimale eisen omschreven in de certificeringshandleiding wordt gedaan tijdens een certificeringsbezoek. Deze toetsing is slechts een momentopname, maar geeft wel aan dat het bedrijf of de persoon op dat moment voldoet aan die eisen, die er op gericht zijn om een basis te vormen voor nu en in de toekomst m.b.t. de betrouwbaarheid en het nakomen en verbeteren van de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van modellen.

De toetsing is jaarlijks tijdens een vervolgbezoek, waarbij de certificeringseisen aangepast of bijgesteld kunnen worden. De gecertificeerde bedrijven of personen moeten bij een vervolgbezoek voldoen aan de nieuwe eisen; deze zullen ruim van te voren worden toegezonden, zodat eventuele maatregelen kunnen worden getroffen om hieraan te voldoen.

Het kan zijn dat na een steekproef of een klacht of bij een jaarlijks vervolgonderzoek niet is voldaan aan de in de handleiding gestelde minimale eisen. Er wordt in dat geval een waarschuwing gegeven. Het bedrijf of de persoon  heeft dan de gelegenheid alles op orde te brengen om alsnog te voldoen aan de gestelde minimale eisen. Daarna zal wederom getoetst worden. Voldoet het bedrijf of de persoon tijdens de toetsing na de waarschuwing niet aan de gestelde minimale eisen, dan zal het certificaat worden ingetrokken.

 

Uiteraard is de keuze van het model om met wie dan ook  in zee te gaan altijd zijn/haar eigen keuze of die van zijn/haar ouders. Het certificaat is een hulpmiddel om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Voor bedrijven en personen die modellen gebruiken is certificering een signaal naar de modellen dat zij op een verantwoorde manier met ze werken.

De certificering van modellen zelf is er voor bedoeld om de andere partij op een juiste en vertrouwde manier te informeren over de kenmerken van het model en de mate van betrouwbaarheid (afspraken nakomen, op tijd zijn), professionaliteit en ervaring.

Upcoming events

sat
30
Jun

Catwalk Training

Please note that this is an externally run event.
Tips & Tricks door catwalk coach Lyron Martina
Lees verder
Thu
07
Jul

Don't Tell My Booker

Fashion Week kick off party
Please note that this is an externally run event.
Lees verder
tue
10
Jul

I AM MODEL

Modellen info dag van Amsterdam Fashion WeekLees verder
wed
11
Jul

Model Dinner

Please note that this is an externally run event.
Modellen en opdrachtgevers ontmoeten elkaar op een leuke manier.Lees verder
Zie alle events →